« Terug naar overzicht

Coronavirus

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Het risico op besmetting verkleint door anderhalve meter afstand te houden van andere personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken, regelmatig de handen te wassen. Mondmaskers zijn enkel nuttig als de anderhalve meter afstand niet kan behouden worden (zoals bijvoorbeeld op het openbaar vervoer).

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen”; zij zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische ziektes zoals diabetes, hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Risicopersonen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Vermijd contact met anderen buiten je gezin en volg alle maatregelen rond hygiëne goed op. Ook gezinsleden komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen.

Als je je ziek voelt, hoest, keelpijn, koorts of ademhalingsmoeilijkheden hebt, is het coronavirus een van de virussen die je mogelijk hebt opgelopen. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Ga niet onaangekondigd naar de wachtzaal van je arts of naar spoed: neem altijd eerst telefonisch contact op met je arts. Vermeld je symptomen, contacten en eventuele reisgeschiedenis. De arts zal op basis van een specifieke procedure kunnen beoordelen bij welke personen een coronavirustest moet worden overwogen. Hou er rekening mee dat je ook de wintergriep of een ander virus kan hebben.