« Terug naar overzicht

Antigifcentrum

Telefoonnummer: 070 245 245

Hou de verpakking van het betrokken product bij de hand. 

  • Leeftijd slachtoffer
  • Welk product heeft de vergiftiging veroozaakt?
  • Hoeveelheid product?
  • Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging …)?
  • Zijn er ziekteverschijnselen? Zo ja, welke?